HEM     :     OM FÖRETAGET     :     TJÄNSTER     :     MAKEUP     :     KONTAKT / BOKNING     :     BLOGG     :     
 
 
 

I enlighet med Dataskyddsförordningen-Gdpr informeras om att de uppgifter som du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt för ändamålet. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål. Enligt lagen har Du rätt att efter skriftlig ansökan en gång per år få besked om vilka uppgifter om Dig som finns registrerade. Du har också rätt att begära rättelse av sådana. Jag bevarar dina uppgifter så länge det är nödvändigt. Om du inte vill att dina personuppgifter registreras skall du inte använda dig av mitt kontaktformulär eller anmäla dig till mitt nyhetsbrev. När Du lämnar dessa personuppgifter om dig själv, lämnar Du samtycke enligt Dataskyddsförordningen-Gdpr.